AKUPUNKTUR NEDİR ?

Akupunktur; Latincede acus (iğne) ve punctura (delmek, batırmak) kelimelerinden türemiş bir sözcüktür.  Bu teknikte vücut yüzeyinde belirli noktalara iğne batırarak tedavi uygulanır. Ancak vücuda hiçbir kimyasal madde veya ilaç verilmez. Binlerce yıldır uygulanan bir tedavi yöntemidir. Arkeolojik kazılarda, M.Ö. 1000 yıllarında Shang hanedanı zamanının iğnelerine rastlanmıştır. Akupunkturla ilgili yazılan dökümanların tarihi milattan öncesine kadar gitmektedir. En eski kaynak ise Sarı imparator Huang Di Nei Jing ile veziri arasında geçen konuşmalar tarzında olan “Yellow Empreror’s Classic of Internal Medicine” adlı kitap bilinir.

Akupunkturda iğneler, üzerinde “Qi” adı verilen yaşam enerjisinin aktığı düşünülen ve meridyen adı verilen yollar üzerine belirli noktalara batırılır. Ancak birçok ülkede yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalarda akupunkturun sadece mistik bir öğreti olmasının ötesinde ölçülebilir, fizyolojik etkileri üzerine odaklanılmştır.  Akupunkturun; analjezik homeostatik, psikiyatrik, immun sistem üzerine olan etkileri vardır. Artık endorfinler, serotonin, dopamin gibi nörotransmitterler, bağışıklık sistemi hücrelerine etkileri gibi hücresel düzeydeki etkileri ile ilgili çalışmalar vardır.

FDA adlı kuruluş; Sağlık bakım sağlayıcılarının ağrı yönetiminde multdisipliner yaklaşımın bir parçası olarak akupunktur da dahil olmak üzere faydalı olabilecek; çeşitli tedavilerin kullanılmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları gerektiğini bildirmiştir. Akupunktur, kas-iskelet sistemi ağrıları, migren, romatizmal hastalıklara bağlı ağrılar, kilo kontrolü gibi çok çeşitli hastalıklarda kullanılmaktadır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 Çorum