HÜGETUM İlk Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı


Merkezimiz Yönetim Kurulu Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Öztekin   başkanlığında, 30/04/2018 Pazartesi günü saat 15.40’ te toplandı.

            

           Toplantı Gündemi:

 

-      Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması görüşüldü.

-      Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun ÖZTEKİN’in Yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Engin Şenel’in, ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan’ın 19-22 Nisan 2018’de yapılan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine katılımları değerlendirildi.

-      Yapılan bilimsel çalışmaların analizi görüşüldü.

-      Bundan sonra yapılabilecek bilimsel faaliyetler tartışıldı.

 

Yapılan toplantı sonucunda;

 

           Karar No. 2018/1:Merkezimizin kurs faaliyetlerinin sağlık bakanlığı onaylı sertifika verilebilmesi içingerekli girişimlerde bulunulmasına 

 

           Karar No. 2018/2:Detayları daha sonra görüşülmek üzere Çorum ilinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ile ilgili Diğer üniversitelerden akademisyenlerin katılımı ile; çalıştay, sempozyum veya kongre düzenlenmesi  ile ilgili çalışma yapılmasına

 

Oy birliğiyle karar verildi.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube