Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Adres
:
İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 Çorum
Telefon
: 0364 219 30 00
Faks
:
E-Posta
: coskunoztekin@hitit.edu.tr
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 Çorum