Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı : COŞKUN ÖZTEKİN
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : TIP FAKÜLTESİ
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/coskunoztekin

Adı Soyadı : ÜMRAN MUSLU
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : TIP FAKÜLTESİ
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/umranmuslu

Adı Soyadı : EMRE DEMİR
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : TIP FAKÜLTESİ
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/emredemir

Adı Soyadı : ENGİN ŞENEL
Ünvan : Doç. Dr.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/enginsenel

Adı Soyadı : ÇAĞLA KAYİŞOĞLU
Ünvan : Öğr. Gör.
Birim : REKTÖRLÜK
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/caglakayisoglu

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 Çorum