Görevlerimiz

Amaç

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hem koruyucu hekimlik hem de hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla uygulanmasını sağlamak

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, ekonomik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, tanıtım ve analitik değerlendirmeler yapmak

Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında bilgi edinmesini sağlamak,

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları 

Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında izin verilmiş olan akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük uygulaması (hirudoterapi), homeopati, kayropraktik, kupa uygulaması (maggot), mezoterapi, proloterapi, osteoterapi, ozon uygulaması, refleksoloji ve müzik terapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve eğitimini vermek,

Dünyada kabul gören ayurveda, aromaterapi, biyoenerji, duygusal özgürlük tekniği gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek,

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak,

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini uygulayan ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği yapmak suretiyle birlikte uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak,

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak,

Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek,

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek,

Öncelikle tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak ve eğitim vermek, bu konularla ilgilenen öğrenci topluluklarına gerekli desteği sağlamak,

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, sunu, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak,

Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak,

Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.


HIZLI ERİŞİM