Misyon

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanı ile ilgili her alandaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını kanıta dayalı tıp esaslarına dayandırmak, tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerini etik ilkeler doğrultusunda halkın hizmetine sunmak, bireylere ve kurumlara eğitim ve danışmanlık hizmetinde bulunmaktır. 

HIZLI ERİŞİM